home            repertoire            meezingen            impressie           contactContact
Voor informatie over ons koor en/of wanneer je mee wilt zingen kun je contact opnemen met onze secretaris Noor van Wageningen (vanwageningen@planet.nl)

Het bestuur van ít Akkoord bestaat uit :
Jan Duijghuisen (voorzitter)
Wil Bosch (penningmeester)
Noor van Wageningen (secretaris)
Copyright ontwerp, tekst en foto's 't Akkoord 2015