home            repertoire            meezingen            impressie           contactMeezingen
't Akkoord repeteert elke maandagavond – behalve tijdens de schoolvakanties – van 20.00 tot 22.00 uur in ‘De Leeuw’, Samuel van Houtenstraat 1, 3515 EA Utrecht. Naast de wekelijkse oefenavonden organiseren we tweemaal per jaar een workshop waarin extra aandacht besteed wordt aan b.v. zangtechniek of presentatie.

Als je belangstelling hebt om mee te zingen, kun je contact opnemen met de secretaris. Mocht er plaats zijn dan kan je een paar avonden komen 'proeven'. Op deze manier is het goed mogelijk te ervaren of het niveau enigszins aansluit. Als het van beide kanten 'klikt', kun je als nieuw lid meedoen.
Het plezier in zingen staat voorop en het is geen vereiste om van blad te kunnen zingen. Wel zal je je als nieuw lid in redelijk korte tijd veel nieuw repertoire eigen moeten kunnen maken.

De contributie bedraagt € 20, - per maand.
Enkele malen per jaar treden wij op. Dat kan zijn tijdens een zelf georganiseerd concert, soms alleen voor vrienden en bekenden, soms voor een wat groter publiek. Elke 5 jaar werken we toe naar een groot lustrumconcert.


Copyright ontwerp, tekst en foto's 't Akkoord 2015